Disseny industrial mecànic

El gravat làser es molt útil per a motlles, matrius, encunys, altres peces mecàniques especials així com mecanitzats.

Pot ser molt interessant per a:

  • Referenciar peces, amb un marcatge de l’ordre de micres de profunditat.
  • Realitzar gravats amb profunditat, en aquest cas de l’ordre de dècimes de mil·límetre a mil·límetre.

Molt pràctic per a motlles, matrius i encunys que precisen gravar rètols com logotips, figures, símbols diversos, dibuixos, … el que es precisi.

Tant per a marcatges com per a gravats, la projecció del mateix pot ser quatre maneres:

  • Un dibuix 2D projectat en una superfície plana, el gravat bàsic
  • Un dibuix 2D projectat en una superfície no plana, o un dibuix 2D projectat en un 3D
  • Un dibuix 3D projectat en una superfície plana
  • Un dibuix 3D projectat en una superfície no plana, o un dibuix 3D projectat en un 3D

En els 3 últims casos parlem de 3 tipus de gravat làser 3D.

Remarcar que al gravat se li pot donar l’alçada necessària, tant en negatiu (el dibuix gravat queda en l’interior) com en positiu (el dibuix gravat queda en relleu).

També pot ser una eina molt útil per a fer elèctrodes, així com punxons que demandin una determinada despulla.

El marcatge/gravat es pot realitzar en tot tipus de metalls: acer, ferro, alumini, coure, titani, … així com en grafit, material molt usat per fer elèctrodes.