Soldadura MICROPLASMA y TIG

Soldadura MICROPLASMA
Sistema de soldadura que es basa en la fusió dels materials mitjançant l’escalfament d’un arc elèctric produït en la punta d’un elèctrode de tungstè ajudat per un gas (normalment l’argó) en estat plàsmic i protegit per un segons gas inert (normalment argó i hidrogen).
Aquesta tècnica concentra molt més el focus del gas el que fa reduir la zona d’impacte, permet donar una major precisió i, per tant, es poden realitzar cordons més fins que els que es poden realitzar amb la soldadura TIG.
En les zones de cantonades vives permet acabats de soldadura sense les clàssiques mossegades.
És una tècnica que combina precisió i economia.

Soldadura TIG
Aquest altre sistema es basa en la fusió dels materials mitjançant un arc elèctric produït en la punta d’un elèctrode de tungstè i protegit per un gas inert (normalment argó i heli).
Els cordons produïts per aquest sistema són molt resistents i menys sensibles a la corrosió, precisament per la protecció a l’entrada d’oxigen que el gas inert dona al arc elèctric.
Aquesta tècnica permet efectuar grans aportacions de material.
És ideal per reomplir zones de gran volum.